Λογιστική & Φορολογική Συμβουλευτική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Με το κατάλληλο φορολογικό πλάνο, τη συνεχή υποστήριξη και το σωστό προγραμματισμό μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι και προστατευμένοι απέναντι σε προκλήσεις που καλείστε σαν επιχειρηματίας και σαν ιδιώτης, να αντιμετωπίσεται καθημερινά.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

Με την πολυετή πείρα και την επιστημονική κατάρτιση η foroplan εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων τήρησης  των λογιστικών σας βιβλίων, στο πλαίσιο των ΕΛΠ  και παρέχει έγκυρη και άμεση πληροφόρηση τόσο προς τα ελεγκτικά όργανα όσο και προς τον ίδιο τον επιχειρηματία για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

Σε απλές αλλά και σύνθετες φορολογικές υποθέσεις, η foroplan έχει την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και τη διάθεση, να προσφέρει τις πλεον ενδεδειγμένες επιλογές και λύσεις για εσάς.

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Έχοντας άριστη γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων, και μέσα στο λαβύρινθο της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας της χώρας μας, στον οποίο νόμοι, δικαστικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, εγκύκλιοι και διατάγματα δημιουργούν πλήρη σύγχυση και αποπροσανατολισμό, η μόνη λύση είναι η έμπειρη ματιά ενός εξειδικευμένου Συμβούλου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Σε όλες τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ιδιώτες και συνεργάτες εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, για την εμπιστοσύνη και την αποδοχή της συνεργασία μας και αισθανόμαστε υπερήφανοι και υπεύθυνοι για την επιλογή τους αυτή.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Η εταιρεία μας παρέχει τρία ολοκληρωμένα πακέτα κάλυψης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών όλων των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

BASIC

Φορολογικές & Λογστικες Υπηρεσίες σε Ελ. Επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με μικρό όγκο κινήσεων

BUSINESS

Φορολογικές & Λογστικες Υπηρεσίες σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και Ελ. Επαγγελματίες

PREMIUM

Φορολογικές & Λογστικες Υπηρεσίες σε μεγάλες επιχειρήσεις Α.Ε. ΕΠΕ με ή χωρίς λογιστήριο εντός της έδρας τους

Τα ανωτέρω πακέτα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη σχέση υπηρεσιών/κόστους

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ