Λογιστική & Φορολογική Συμβουλευτική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Με το κατάλληλο φορολογικό πλάνο, τη συνεχή υποστήριξη και το σωστό προγραμματισμό μπορείτε να αισθάνεστε σίγουροι και προστατευμένοι απέναντι σε προκλήσεις που καλείστε σαν επιχειρηματίας και σαν ιδιώτης, να αντιμετωπίσεται καθημερινά.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ

Με την πολυετή πείρα και την επιστημονική κατάρτιση η foroplan εξασφαλίζει την ορθή εφαρμογή των κανόνων τήρησης  των λογιστικών σας βιβλίων, στο πλαίσιο των ΕΛΠ  και παρέχει έγκυρη και άμεση πληροφόρηση τόσο προς τα ελεγκτικά όργανα όσο και προς τον ίδιο τον επιχειρηματία για τη λήψη διοικητικών αποφάσεων.

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ

Σε απλές αλλά και σύνθετες φορολογικές υποθέσεις, η foroplan έχει την εμπειρία, τις γνώσεις αλλά και τη διάθεση, να προσφέρει τις πλεον ενδεδειγμένες επιλογές και λύσεις για εσάς.

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ

Έχοντας άριστη γνώση των ασφαλιστικών θεμάτων, και μέσα στο λαβύρινθο της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας της χώρας μας, στον οποίο νόμοι, δικαστικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, εγκύκλιοι και διατάγματα δημιουργούν πλήρη σύγχυση και αποπροσανατολισμό, η μόνη λύση είναι η έμπειρη ματιά ενός εξειδικευμένου Συμβούλου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ

ΠΕΡΙΕΛΙΞΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Σε όλες τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ιδιώτες και συνεργάτες εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, για την εμπιστοσύνη και την αποδοχή της συνεργασία μας και αισθανόμαστε υπερήφανοι και υπεύθυνοι για την επιλογή τους αυτή.

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ

Η εταιρεία μας παρέχει τρία ολοκληρωμένα πακέτα κάλυψης για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών όλων των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων.

BASIC

Φορολογικές & Λογστικες Υπηρεσίες σε Ελ. Επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις με μικρό όγκο κινήσεων

 • Ενημέρωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Οικονομικά αποτελέσματα ανά τρίμηνο
 • Μηνιαία ενημέρωση για την πορεία του ΦΠΑ
 • Εργασίες σε όλες τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες.

BUSINESS

Φορολογικές & Λογστικες Υπηρεσίες σε μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και Ελ. Επαγγελματίες

 • Ενημέρωση και τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων
 • Οικονομικά αποτελέσματα ανά μήνα
 • Μηνιαία ενημέρωση για την πορεία του ΦΠΑ
 • Εργασίες σε όλες τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Επιμέλεια Μισθοδοσίας
 • Τήρηση όλων των εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Διεκπεραίωση προγραμμάτων επιδοτήσεων προσωπικού

PREMIUM

Φορολογικές & Λογστικες Υπηρεσίες σε μεγάλες επιχειρήσεις Α.Ε. ΕΠΕ με ή χωρίς λογιστήριο εντός της έδρας τους

 • Προαιρετική ενημέρωση και τήρηση βιβλίων
 • Επίβλεψη Εποπτεία λογιστηρίου
 • Οικονομικά αποτελέσματα ανά μήνα και προϋπολογισμός τελικών αποτελεσμάτων
 • Σχεδιασμός για την μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης
 • Εργασίες σε όλες τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες
 • Επιμέλεια Μισθοδοσίας
 • Τήρηση όλων των εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα επιδοτήσεων

Τα ανωτέρω πακέτα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης μπορούν να τροποποιηθούν ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη σχέση υπηρεσιών/κόστους

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ