Πελατες

Στο χαρτοφυλάκιο των πελατών μας  συγκαταλέγονται πάσης φύσεως επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας όπως:

 • Εμπορίας ηλεκτρικών συσκευών
 • Ξενοδοχειακές/Τουριστικές επιχειρήσεις
 • Eκμετάλλευσης ακινήτων
 • Μικροβιολογικά Εργαστήρια  & Ιατρεία
 • Ελεύθεροι Επαγγελματίες
 • Καφετέριες – Εστίαση
 • Πρατήρια υγρών Καυσίμων
 • Επιχειρήσεις παραγωγής Ηλ. Ενέργειας
 • Εμπορίας αγροτικών προϊόντων
 • Αθλητικά Σωματεία
 • Τεχνικές εταιρείες/Κοινοπραξίες
 • Συνεταιρισμοί
 • Αγρότες
 • Πληροφορικής

Σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους ιδιώτες και συνεργάτες εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας, για την εμπιστοσύνη και την αποδοχή της συνεργασία μας και αισθανόμαστε υπερήφανοι και υπεύθυνοι για την επιλογή τους αυτή.

Στόχος είναι να αναπτύξουμε μαζί με τους πελάτες μας ισχυρούς δεσμούς, να προσφέρουμε υπηρεσίες μίας επιτυχημένης και ορθολογικής λογιστικής απεικόνισης των οικονομικών γεγονότων που σε συνδυασμό με την σύννομη εφαρμογή των φορολογικών νόμων θα δώσει τα εχέγγυα για την λήψη των σωστών αποφάσεων και τον αποδοτικό σχεδιασμό του μέλλοντος.