Υπηρεσίες σε Φυσικά Πρόσωπα

Υπηρεσίες σε Φυσικά Πρόσωπα

Στο σύγχρονο και απαιτητικό οικονομικό περιβάλλον πλέον εκτός των επιχειρηματιών, ο κάθε πολίτης έχει την ανάγκη συμβουλών και υπηρεσιών σε φορολογικά, ασφαλιστικά και εργατικά θέματα.

Οι σημαντικές υπηρεσίες συμβουλευτικής επί λογιστικών και φοροτεχνικών θεμάτων που παρέχουμε σε ιδιώτες αφορούν όλο το φάσμα των συναλλαγών που έχει ένας πολίτης με το οικονομικό κομμάτι του κράτους.

Απευθυνθείτε σε εμάς για τη διευκόλυνση σας, την άμεση και εμπεριστατωμένη ενημέρωση σας και την εξοικονόμηση του πολύτιμου χρόνου σας.

Με πολύπλευρη γνώση του αντικειμένου, μεθοδικότητα και συνέπεια προσφέρουμε, όλα αυτά τα χρόνια, ποιοτικές υπηρεσίες και άμεση εξυπηρέτηση σε κάθε είδους φορολογικό ζήτημα.
Η πολύχρονη εμπειρία και η διαρκής ενημέρωση μας σε φορολογικά θέματα σε συνδυασμό με τη χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε σε ιδιώτες ολοκληρωμένες λύσεις και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με γνώμονα την αποτελεσματικότητα και εχεμύθεια.

Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Δηλώσεις φόρου εισοδημάτων Ε1.
 • Δηλώσεις μισθωμάτων Ε2.
 • Δηλώσεις ακινήτων Ε9.
 • Συμβουλές και προβλέψεις για τεκμήρια διαβίωσης και κάλυψη τεκμηρίων.
 • Συμπλήρωση του  εντύπου ανάλωσης ήδη φορολογηθέντος κεφαλαίου.
 • Συμβουλές για την κάλυψη των τεκμαρτών δαπανών διαβίωσης.
 • Σύνταξη και ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων του Κτηματολογίου.
 • Έκδοση πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ.
 • Υποβολή Εντύπων Α21 για χορήγηση οικογενειακών επιδομάτων.
 • Υποβολή Μισθώσεων ακίνητης περιουσίας.
 • Έκδοση Τελών κυκλοφορίας.
 • Ρυθμίσεις Οφειλών.
 • Αιτήσεις Κοινωνικού Μερίσματος.
 • Δηλώσεις ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού.
 • Αιτήσεις πετρελαίου θέρμανσης.
 • Διορισμός Φορολογικού εκπροσώπου.
 • Εγγραφή – Επανεγγραφή – Ενεργοποίηση Κλειδαρίθμου.
 • Συμπλήρωση Βιογραφικού Σημειώματος στην σελίδα του ΟΑΕΔ.
 • Ηλεκτρονική υποβολή για έκδοση Βεβαίωσης Κερδών από τον ΟΠΑΠ.
 • Δηλώσεις Πόθεν Εσχες Δημοσίων Υπαλλήλων.

Σχετικά άρθρα

Εργατικά Θέματα

Διαχείριση Μισθοδοσίας – HR Η εταιρεία μας διαθέτει την κατάλληλη υποδομή και γνώση, την εμπειρία αλλά και την πληροφόρηση που απαιτείται για να μπορεί να ανταποκριθεί, ανά πάσα στιγμή, σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα. Μέσα στο λαβύρινθο της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας της χώρας μας, στον οποίο νόμοι, δικαστικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, εγκύκλιοι και διατάγματα δημιουργούν πλήρη σύγχυση και αποπροσανατολισμό, η μόνη λύση είναι η έμπειρη ματιά ενός εξειδικευμένου Συμβούλου. Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις υπολογισμού της μισθοδοσίας και όλων των παραμέτρων της, με αμεσότητα και εχεμύθεια, αποφορτίζοντας την εκάστοτε εταιρεία από τη συγκεκριμένη χρονοβόρα διαδικασία. Η  ομάδα μας αποτελείται από έμπειρα στελέχη που είναι σε θέση  να υποστηρίξουν τα πλέον απαιτητικά project ιδιωτικών επιχειρήσεων αλλά και αυτά των δημοτικών σύμφωνα με […]

Φορολογικές Υπηρεσίες

Στη ForoPlan φροντίζουμε να παρέχουμε φορολογικές συμβουλές προληπτικού ή αποτρεπτικού χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλές με στόχο τη μεγιστοποίηση του φορολογικού οφέλους ή την ελαχιστοποίηση αντίστοιχα των φορολογικών επιβαρύνσεων των πελατών. Η πολυνομία και οι αλλαγές στην νομοθεσία είναι ραγδαίες τόσο σε τοπικό όσο και παγκόσμιο επίπεδο, μόνο οι ενημερωμένες οικονομικές μονάδες που έχουν συγκεκριμένο πλάνο στρατηγικής διαχείρισης τωv φόρων ελπίζουν να μην υποστούν τις τεράστιες συνέπειες της παγκόσμιας ύφεσης. Στόχος και σκοπός του φορολογικού σχεδιασμού είναι να περιορίζονται οι φορολογικοί κίνδυνοι και να λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια από τις φορολογικές προοπτικές της κάθε επιχείρησης. Φορολογικός Σχεδιασμός και Στρατηγική ανάπτυξης της επιχείρησης. Υπηρεσίες φορολογικού αντιπροσώπου. Επεξεργασία, σύνταξη και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων μίας επιχείρησης για […]